Sidreni vijci

  • Anchor Bolts For Fixing Bracket

    Sidreni vijci za pričvršćivanje nosača

    Ekspanzijski vijci dizala podijeljeni su na ekspanzijske vijke kućišta i ekspanzijske vijke za popravak vozila, koji se općenito sastoje od vijka, ekspanzijske cijevi, ravne podloške, opružne podloške i šesterokutne matice. Načelo učvršćivanja ekspanzijskog vijka: upotrijebite klinasti nagib za poticanje širenja kako biste generirali silu vezanja trenjem kako biste postigli fiksni učinak. Općenito govoreći, nakon što se ekspanzijski vijak zabije u rupu na tlu ili zidu, ključem zategnite maticu na ekspanzijskom vijku u smjeru kazaljke na satu.